Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Częstochowie mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do redakcji BIP KMP w Częstochowie

 Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

   Sekcje Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
E-mail Telefon Fax Sekcja
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691212 34 3691244  Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji
kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691280 34 3691284  Wydział Kryminalny
ppm@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691410 34 3691413  Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691270 34 3691274  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
sztab@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691861 34 3691862  Wydział Sztab Policji
dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3680452 34 3691244  Oficer Dyżurny KMP
prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691260 34 3691264  Wydział Prewencji
rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691290 34 3691294  Wydział Ruchu Drogowego
teleinformatyka@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691245 34 3691249  Zespół Teleinformatyki
kadry@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691341 34 3691342  Zespół Kadr i Szkoleń
korupcja@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691400 -  Zespół dw. z Korupcją
finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691220 34 3691224  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 3691732 34 3691733  Zespół Prezydialny

Metryczka

Data publikacji 08.09.2008
Data modyfikacji 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry