Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Częstochowie mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi lub do redakcji BIP KMP w Częstochowie

 Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

   Sekcje Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
E-mail ePUAP Telefon Fax Sekcja
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl /26am76lop2/skrytka 47 8581212 47 8581244  Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji
kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl /26am76lop2/kryminalny 47 8581280 47 8581284  Wydział Kryminalny
pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl /26am76lop2/pg 47 8581270 47 8581274  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
sztab@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581861 47 8581862  Wydział Sztab Policji
dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8580452 47 8581244  Oficer Dyżurny KMP
prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581260 47 8581264  Wydział Prewencji
rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl /26am76lop2/rd 47 8581290 47 8581294  Wydział Ruchu Drogowego
teleinformatyka@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581245 47 8581249  Zespół Teleinformatyki
kadry@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581341 47 8581342  Zespół Kadr i Szkoleń
finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581220 47 8581224  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
prezydialny@czestochowa.ka.policja.gov.pl   47 8581730 47 8581733  Zespół Prezydialny

Metryczka

Data publikacji 08.09.2008
Data modyfikacji 10.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry