Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOSCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

 • kontaktując się z pracownikiem recepcji
 • wysłanie maila pod adres: komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl
 • przesłanie informacji faxem pod numer: 34 369 1244
 • telefon pod numer: 34 369 1212.
 • przesyłając informację pod adres: Komenda Miejska Policji ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5; 42-200 Częstochowa

Wysłanie zgłoszenia

 • Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • imię i nazwisko osoby przybranej (jeżeli jest wybrana),
 • rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną komendy, która sprawę realizuje)
 • propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie)
 • kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osoba uprawnioną (zgłaszającą),
 • preferowaną metodę komunikacji

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2014
Data modyfikacji 04.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jackowska
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry