Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 30.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry