Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
do góry