Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CZĘSTOCHOWIE

 

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W CZĘSTOCHOWIE
 ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

            Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Miejska Policji w Częstochowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Miejska Policji w Częstochowie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 04.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry