Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Częstochowie realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta na prawach powiatu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Działalność Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Miejskiej jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 5.Zakres działania Komendy stanowią przepisy:

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 02.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Częstochowie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Biedroń Zespół Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Biedroń
do góry